Digitale festspel 2020

Månelyset sym oversengeteppet. Som mørke båtar glid vi
inn til flytebryggene


          Stein Versto
          (frå Innfalda tid. Minne, Samlaget 1995)