De utvalgte - utdrag frå "Skuggar"

Aleine saman – korona og kulturen

Alt er no og alt er alltid

Kven er vi, og korleis set vi spor i kvarandre sine liv? «Skuggar» har sitt eige univers, ope, klårt og på same tid urovekkjande og gåtefullt. Teksten utfordrar evige, eksistensielle spørsmål.

Etter at De Utvalgte sette opp stykket i 2009 har forestillinga vore på turné både i Noreg og i utlandet, sist sett opp i London november 2019.

Dramatikar: Jon Fosse

Regi: Kari Holtan

Skodespelarar i utdraget: Leo Holtan Bøckman og Iben Ossavy Kolbenstvedt.

© Jon Fosse /  De utvalgte 2009

Foto: De Utvalgte v/ Kari Holtan

De Utvalgte er eit scenekunstkompani stifta i Oslo i 1994. Kompaniet arbeider med samtidsteater i grenselandet mellom teater, biletkunst og performance.

 

Kompaniet består av Kari Holtan, Boya Bøckman, Torbjørn Davidsen, Anne Holtan, og knyt til seg andre kunstnarar til ulike prosjekt.

Les meir på kompaniet si heimeside