Aleine saman – korona og kulturen

Jon Fosse – Ars poetica

(klikk på bilete for større utgåve)

© Jon Fosse

Diktaren Jon Fosse (1959) har skrive denne sonetten. Sonetten har aldri vore publisert før. Ingen har lese han frå ein scene, i ei bok, eit magasin eller på nettet.

Jon Fosse skriv sjeldan om noko, så det han skriv må helst gi seg sjølv. Kanskje kan dette diktet seie noko om denne situasjonen landet og verda er i no? Det veit ikkje diktaren, men kanskje opplever du den meininga eller noko heilt anna idet du les det.

Les meir på:

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre