Aleine saman – korona og kulturen

Karl Seglem – Dagen

© Karl Seglem

Meir på karlseglem.no

Bilete av Karl Seglem
Karl Seglem. Foto: Morten Lindborg

Karl Seglem (f. 1961) er ein tenorsaksofonist frå Årdalstangen med særeige uttrykk mellom jazz, folkemusikk og world music. I tillegg til musikken har Karl Seglem fleire prosjekt som forfattar og poet bak seg, blant anna samarbeid med Jon Fosse. 

Les meir på:

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre