Aleine saman – korona og kulturen

Olava Bidtnes

© Olava Bidtnes 2020 

Bilete av Olava Bidntnes
Foto: Mona Ødegård

Olava Bidtnes (f. 1938) er ein norsk poet som etter at ho debuterte som pensjonist, har gitt ut fleire diktsamlingar. Debutsamlinga Napp kom i 2004. Bidtnes har også skrive andre typar tekstar. I 2018 var ho til dømes representert i novelleantologien Kysten i ditt liv. Olava Bidtnes er òg ein ivrig makrofotograf. 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre