Markering for Ukraina:
Tryggleik, identitet, språk og kunnskap under press

Nynorsk kultursentrum vil vise støtte til Ukraina gjennom å setje saman nokre tekstar frå ulike utøvarar som får fram ulike sider ved krigen. Temaet er vidt, men vi ønskjer å synleggjere korleis tryggleik, identitet, språk og kunnskap kjem under press når eit land eller eit område står i ein slik situasjon som Ukraina gjer i dag. 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre