Markering for Ukraina:
Tryggleik, identitet, språk og kunnskap under press

Nynorsk kultursentrum vil vise støtte til Ukraina gjennom å setje saman nokre tekstar frå ulike utøvarar som får fram ulike sider ved krigen. Temaet er vidt, men vi ønskjer å synleggjere korleis tryggleik, identitet, språk og kunnskap kjem under press når eit land eller eit område står i ein slik situasjon som Ukraina gjer i dag.