Gaydar

3 teikneseriestriper av Jens K. Styve
Bilete av Jens K. Styve
Foto: De Utvalgte v/ Kari Holtan

Jens K. Styve er teikneserieskapar, forfattar og illustratør. Styve er mest kjend for stripeserien Dunce.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre