Fem Viser i søndre Søndmørs Almuesprog (1842)

Dette vesle heftet kom ut før jul 1842, i eit opplag på 200. Heftet slo godt an, og alt i februar 1843 kom det ut på nytt, litt revidert, og i eit opplag på heile 2000.