Til vidare lesing

 • John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red): Ivar Aasen – vandreren og veviseren, Oslo 2002
 • Tove Bull: ”Ivar Aasen”, Norsk biografisk leksikon, band 10, Oslo 2005
 • Reidar Djupedal: ”Etterord” i Ivar Aasen: Symra og andre dikt, Oslo 1963
 • Ottar Grepstad:Balladen om Europa [Høvesdikting i EF-striden 1970–72], Oslo 1985
  – : ”Nordmannen” mellom diktet og songen. Eit essay om versjonar, variantar og tradering i moderne skriftkultur. Manuskript i arbeid
 • Idar Handagard: Ivar Aasen, Oslo 1944
 • Knut Liestøl: Ivar Aasen, Oslo 1963
 • Jan Inge Sørbø: ”Portalen til nynorsk-lyrikken”, Syn og Segn 1996
 • Kjell Venås: Då tida var fullkomen. Ivar Aasen, Oslo 1996
 • Stephen J. Walton: Ivar Aasens kropp, Oslo 1996
 • Terje Aarset: Ivar Aasen. Dikting på vers. Ein bibliografi, Volda 1993
  – : ”’Nordmannen’”, Møre-Nytt 21.9.1996
 • Ivar Aasen: Brev og Dagbøker. Ved Reidar Djupedal, Oslo 1957–-60
  – :Symra og andre dikt. Ved Reidar Djupedal, Oslo 1963
  – :Millom bakkar og berg. I utval ved Magne Myhren, Oslo 1980
  – :Skrifter i samling, Oslo 1996. Til sals.