Reven ruslar over reset

:/: Reven ruslar over reset. :/:
:/: Får vi lov, får vi lov
å syngja skreddaren ei vise? :/:

Så gjer skreddaren kvar han går,
kvar han sit eller kvar han står.
:/: Får vi lov, får vi lov
å syngja skreddaren ei vise? :/:

:/: Reven ruslar over reset. :/:
:/: Får vi lov, får vi lov
å syngja bakaren ei vise? :/:
Så gjer bakaren kvar han går osb.

Syng også om spelemannen, damene, smeden eller andre

Songleik

Tekst
Ukjend

Melodi
Ukjend

Kjelde: Frå Mads Berg: Skulesongbok, 1966 (4.opplaget-1987). Trykt i Magnus Våge: Songleikar.