Skifte av direktør i Nynorsk kultursentrum

Styret i Nynorsk kultursentrum har gjort avtale med Per Magnus F. Sandsmark om at han går av som direktør med verknad frå 24.4.2023.

Gaute Øvereng, som er administrasjonssjef i Nynorsk kultursentrum, blir frå same dato konstituert som direktør til ny direktør er tilsett og kan ta til i stillinga.

Eventuelle spørsmål kan stillast til styreleiar Reidar Sandal, tlf. 91 62 83 87