Historiske tekstar

På denne sida finn du viktige målpolitiske tekstar, frå 1646 og fram mot våre dagar. Vi har prøvd å få med dei mest sentrale tekstane, med argument frå begge sider i målstriden, men tek gjerne mot tips om tekstar vi har oversett.

Vi legg òg ut mange tekstar frå ordskifta om styresett i 1905. Desse tekstane viser at fleire målfolk var sentrale på republikk-sida, noko som var utgangspunkt for temautstillinga «Med blikk for republikk», som opna i Aasentunet i november 2005. 

Arbeidet med å gjere desse målpolitiske tekstane tilgjengelege på Internett er støtta av Hundreårsmarkeringa Noreg 2005. 

1895 Ut av unionen
av Rasmus Steinsvik

1903 Den unionelle søkkjemyra
av Rasmus Steinsvik

1903 Union og unionshær
av Rasmus Steinsvik

1905 05 25 Unionen og stormagterne
av Rasmus Steinsvik

1905 05 27 I dag
av Rasmus Steinsvik

1905 05 30 Loddet er kasta
av Rasmus Steinsvik

1905 06 08 7. juni
av Rasmus Steinsvik

1905 08 01 Kva utlandet ventar
av Rasmus Steinsvik

1905 08 10 Ein einaste gong
av Rasmus Steinsvik

1984 Rasmus Steinsvik
av Jostein Nerbøvik