Kjelde
Frå Norsk sangbok, Oslo 1998. Elektronisk utgåve 2002 ved Nynorsk kultursentrum