Eg gjette Tulla

Eg gjette tulla i femten år,
eg passa vel på Tulla;
eg gjette bort både lam og får,
men endå hadde eg Tulla.
– Å hei, å hå, det får så gå!
Eg tregar meste på Tulla,
for ho var krulla i ulla.
 
Eg gjette Tulla borti ei li,
det var så lite til beite,
eg gjekk og lokka på Tulla mi
og etter graset mun leite.
 
Og så kom skrubben laskande fram,
då fekk eg kjøpmann til Tulla,
og akkederinga var «kje lang,
og pengan’ver kje mange.
 
Eg fekk «kje meire av Tulla mi
enn ein liten flekk utav blodet.
No kjem eg aldri til Fagerli,
om der er gras nok og groe.
– Å hei. å hå, det får så gå!
Eg tregar meste for Tulla
for ho var krulla i ulla.

Tekst
Ukjend

Melodi
Ukjend

Kjelde
Alvestad: Norsk songbok, Oslo 1964.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre