Ola Glomstulen

/: Ola Glomstulen hadde ei gammal grå geit. :/
−Å kjære mi Kari, gjer pølsa bra feit.−
For i morgon skal Ola Glomstulen gifta seg.
 
/: Ola Glomstulen hadde ei fingerbjørg malt. :/
−Å kjære mi Kari, du bryggjar vel alt!−
For i morgon skal Ola Glomstulen gifta seg.

Folkevise

Tekst
Ukjend

Melodi
Ukjend

Kjelde
Songbok for skular og ungdomslag, Oslo 1946.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre