Aktuelt

Bilete av Olav H. Hauge

Vil ha kandidatar til lyrikk-stipend

Nynorsk kultursentrum ønskjer talentfulle kandidatar til Olav H. Hauge-stipendet for unge diktarar 2020. Stipendet, som er på heile 150 000 kroner, går til ei ung diktarrøyst med eit poetisk talent, og gjeld også songlyrikk.

Les meir
Bilete av Hauge-blbliografien.

Ny Olav H. Hauge-bibliografi

Bibliografien til den folkekjære diktaren frå Ulvik er utgitt av Nynorsk kultursentrum og ført i pennen av Stein Arnold Hevrøy, konservator ved Olav H. Hauge-senteret.

Les meir

Vinje-senteret i rute

Samrøystes storting, fylkesting og kommunestyre har løyva 5,2 millionar kr til ei nasjonal
utstilling for dikting og journalistikk i Vinje.

Les meir