Jorid Lekve Eide

Ny opplæringslov

Regjeringa er historiske når dei går inn for å gje elevar rett til å gå i eiga nynorskklasse ut ungdomsskulen i framlegget til ny opplæringslov, men dei tek ikkje nye grep for å sikre at digitale læremiddel kjem på nynorsk.