Digitale festspel 2020

Frå veksthuset

Øystein Hauge les frå den komande diktsamlinga Oktobersong. Boka  skulle etter planen ut hausten 2020, men blir i staden vårbok i 2021. Forfattaren byr også på fragment frå to tidlegare bøker.

Øystein Hauge, Foto: privat

Øystein Hauge (f. 1956) frå Vegårdshei er forfattar og poet, busett i Hustadvika i Romsdal. Hauge debuterte skjønnlitterært i 1989 med aforismesamlinga Messe og maskespel, gav ut haikusamlinga Grønt i 2000, og har sidan gitt ut fleire diktsamlingar.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre