Digitale festspel 2020

Helsingar frå festspeldiktarane Odd Nordstoga og Stein Versto

Dei nynorske festspela har blitt arrangert i Ørsta og Volda sidan 1992. Gjennom fire dagar juni feirar vi språkmangfald og litteratur mellom bakkar i berg. I år er Dei nynorske festspela digitale. Fram mot midten av juli publiserer vi ulike bidrag på denne sida, som du kan nyte når det passar for deg. Det kjem bidrag frå forfattarar, kunstnarar, forskarar og meir, og det blir både tekst, lyd og video.

Festspeldiktarane Odd Nordstoga og Stein Versto.