Digitale festspel 2020

Helsingar frå samarbeidspartnarar

Dei nynorske festspela har blitt arrangert i Ørsta og Volda sidan 1992. Gjennom fire dagar juni feirar vi språkmangfald og litteratur mellom bakkar i berg. I år er Dei nynorske festspela digitale. Fram mot midten av juli vil vi publisere ulike bidrag på denne sida, som du kan nyte når det passar for deg. Det kjem bidrag frå forfattarar, kunstnarar, forskarar og meir, og det blir både tekst, lyd og video.

Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

Edmund Austigard, forlagsdirektør i Samlaget

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø

Stein Aam, ordførar i Ørsta kommune

Sølvi Dimmen, ordførar i Volda kommune

 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre