Digitale festspel 2020

Liljene på stranda

Rønnaug Kleiva les utdrag frå sin siste roman, som kom ut på Samlaget i 2019. Her  utforskar forfattaren det å bli eldre, det svikefulle minnet og døden på ein brutal og usentimental måte. Det handlar om dei ulike versjonane av forteljingane vi omgir oss med. Kan ein i det heile stole på minnet – og på kvarandre?

Rønnaug Kleiva (f. 1951) frå Vartdal i Ørsta er ein forfattar, dramatikar og lyrikar som har hausta prisar og gode kritikkar for stilrein og konsekvent litteratur.

Foto av Rønnaug Kleiva
Rønnaug Kleiva. Foto: Ingjerd Kleiva.

Rønnaug Kleiva, forfattar, lyrikar og dramatikar som har hausta strålande kritikkar for stilrein og konsekvent litteratur.

Les meir på:

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre