Digitale festspel 2020

Olav Nygard

Orda dine som rann
frå augo
Ned på papiret

Stein Versto
(frå Innfalda tid. Minne, Samlaget 1995)