Aleine saman – korona og kulturen

Olav H. Hauge — dagens dikt

Her vil vi i dagane framover dele dikt av Olav H. Hauge. Vi vil la Hauges poesi gje våre eigne tankar både pause og perspektiv. Gjer som Hauge, og lat diktet vere ei lauvhytte eller eit snøhus som du kan krype inn i, og vere i, i stille kveldar.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre