Talar og føredrag

Her har vi samla talar og føredrag av tilsette i Nynorsk kultursentrum, og andre aktørar som har vore med på arrangement i regi av Nynorsk kultursentrum.

Talane og føredraga ligg lagra som PDF-filer.

Opningstale Poesifestivalen 2021 (PDF · 0,1 MB), Mette Moestrup

Tale ved opning av Vinjesenteret (PDF · 0,1 MB), Anders Totland

Tale ved Ivar Aasen statuen 2021 (PDF · 0,1 MB), Olav Øyehaug Opsvik

Folkedaninga Stemnetale 2021 (PDF · 0,1 MB), Kjartan Fløgstad

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre