Lån ei utstilling

Vi låner gjerne ut utstillingar til bibliotek, museum, skular,  kulturhus og andre som ønskjer ei  utstilling om språk og litteratur.

Sjølve utstillinga er gratis å låne, men de må betale returfrakt. De kan også finne ein ny aktør å sende vidare til så kan vi gjerne avtale med det. Trykk på bileta under for å lese meir om utstillingane.

Spørsmål om utstillingane rettar du til post@nynorsk.no.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre