nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Medlemsauke i Norsk Målungdom

­– Tusen-grensa er ein milepåle for organisasjonen. Det byrjar å verta nokre år sidan me låg stabilt på dette nivået, men no er me stolte over å vera tilbake dit — og me skal veksa vidare, seier Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom.

Les meir hjå Nationen.

La av seg dialekten

– Jeg skjønte at jeg var belemret med et språk som ikke dugde. Derfor begynte jeg å snakke som de på radio, skriv Knut Nærum.

Les meir hjå Dagbladet.

Vil ha éin karakter

– Nynorsken trenger engasjement og entusiasme. Norskfaget trenger én skriftlig karakter, skriv førsteamanuensis Henning Fjørtoft.

Les meir hjå Utdanning.

Ordførarjubel for fleirspråksskilting

– Jeg synes personlig det er en kjempeide. Tromsø har en lang historie med trespråklighet, seier ordførar Jens Johan Hjort om framlegget om å skilta Tromsø på tre språk.

Les meir hjå NRK Troms og Finnmark.

– Må formidle gode haldningar

– Elevane må få positive opplevingar, også i sidemålsundervisinga. Læraren må formidle gode, positive haldningar, seier Ragnhild Lied, ny leiar i Utdanningsforbundet.

Les meir hjå LNK.

– Karakterar er undervisningsstyrande

– Når karakterane i dag diverre er meir undervisningsstyrande enn læringsfremjande, så må vi rette oss etter dette – anten vi likar det eller ikkje, skriv mållagsleiar Håvard Øvregård i eit svar til Henning Fjørtoft.

Les meir hjå Utdanning.

Ambivalent NMU-leiar

– Eg er letta over at sidemålet truleg får eigen plass på vitnemålet. Samstundes er det frustrerande å sjå at styresmaktene legg opp til å skjere hardt i kompetansemåla for sidemål, seier Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom.

Les meir hjå Framtida.no.

Fylke vart årets nynorskkommune

Det var Sogn og Fjordane som stakk av med prisen for årets nynorskkommune i 2012. Prisen har vore delt ut av kommunal- og regionaldepartementet kvart år sidan 2009.

Les meir hjå Nationen.

– Lat Sagen vera i fred

– Vi mener språkmoralisme ikke er et fruktbart eller sympatisk virkemiddel for å få folk til å holde på dialekten sin, seier målungdomsleiar Vebjørn Sture, som tek Anette Sagen i forsvar for knoteskuldingane.

Les meir hjå NRK Nordland.

– Lærer ikkje nok på to år

– Vi treng ei betre og tidlegare sidemålsopplæring. Ingen lærer eit språk godt nok til eksamen på to år, seier Karl Peder Mork, økonomiansvarleg i Norsk Målungdom.

Les meir hjå Nyhetene24.

SV går for eigen sidemålskarakter

Landsstyret i SV har vedteke at partiet framleis vil ha eigen sidemålskarakter på vitnemålet. Hege Lothe, leiar i Sogn og Fjordane SV, er svært nøgd med å ha fått gjennomslag i saka.

Les meir hjå Firda.

Språktest berre på bokmål

Småbarnsmor Sandra Opheim nektar å la sonen Brage (2) ta den standardiserte språkutviklingstesten, som berre finst på bokmål.

Les meir hjå Sogn Avis.

– Hald på nynorsken!

– Bokmål er fornorska dansk, og dét er IKKJE surnadalsdialekta, skriv Sigrid Vetleseter Bøe, tidlegare leiar i Surnadal ungdomsråd. Ungdomsrådet gjekk nyleg inn for å gå over til bokmål.

Les meir hjå Trollheimsporten.

Bokmålsreklame i Sogndal

– I Sogndal, i Sogn og i Sogn og Fjordane må vi bruke nynorsk, det har med identitet å gjere, seier Trine Lerum Hjellhaug, adm. dir. i Lerum, i samband med det nyopna kjøpesenteret i Sogndal profilerer seg på bokmål.

Les meir hjå NRK Sogn og fjordane.

2,5 millionar nynorskordlister

Helleviks Nynorsk ordliste, som i den rykande ferske 11. utgåva er redigert av Aud Søyland og Margunn Rauset, har dei siste femti åra bikka 2 500 000 i salstal.

Les meir hjå Framtida.no.

Målblomar i Ørsta

Vartdal Plast og Ørsta Landhandel har fått Ørsta Mållag sin målblome for bruk av nynorsk i marknadsføringa.

Les meir hjå Møre-Nytt.

Nynorskbøker i vinden

Bøker som er skrivne på nynorsk er – og har over lengre tid vore – overrepresenterte i nominasjonane til og tildelingane av den prestisjetunge Brageprisen.

Les meir hjå NRK Kultur og underhaldning.

– Latterleg sidemålsåtak

– Påbyggelevar har ti timar norsk i veka, der mesteparten går til hovudmålet. Å påstå at problemet likevel er for lite tid til hovudmålet, er på grensa til latterleg, svarer målungdomsleiar Vebjørn Sture, i samband med at fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder vil avskaffa sidemål for påbyggelevane.

Les meir hjå Framtida.no.

Nynorskskrivande vert betre i bokmål

Språkprofessor Mila Vulchanova ved NTNU har gjort ei undersøking som viser at dei som ofte skriv nynorsk, les bokmål betre og raskare enn dei som berre skriv bokmål.

Les meir hjå NRK .

Hevdar at færre vil stryka utan sidemål

Fylkesutdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge, vil gjera sidemål valfritt på påbygglinene i fylket. Hauge meiner dette vil føra til lågare strykprosent mellom påbyggelevane.

Les meir hjå Avisen Agder.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.