Arena Haugesenteret

Arenaleiar ved Haugesenteret, Geir S. Netland saman med elevar frå Brakanes skule som las eigne dikt under opninga.

«Olav H. og eg»

«Olav H. og eg» I veka som leia fram til poesifestivalen fekk fire sjuandeklasser i Hardanger og Voss besøk av poet Endre Ruset med skriveverkstaden Olav H. og eg. Resultatet vart eit breitt utval dikt skrive av elevane. – Det er viktig å inspirere nye generasjonar til å bli interesserte og glade i dikting og poesi, formålet

«Olav H. og eg» Read More »