Arena Vinjesenteret

Foto: Skjalg Ekeland

Lesering med Stein Versto

Er du glad i å lese? Kunne du tenke deg å lese bøker og diskutere dei saman med andre? Då kan leseringen vår vera noko for deg.

Her skal me lese bøker og samtale om dei i trivelege omgjevnadar på Vinjesenteret. Leseringen møtast seks måndagar på rad frå klokka 18:30 og blir leia av forfattar Stein Versto.

Årskort

Årskort Om du har lyst til å besøke Vinjesenteret fleire gonger i løpet av året kan du no kjøpe årskort! Då får du tilgang i utstillinga så mykje du vil innanfor opningstida, og du har høve til å bruke god tid. I tillegg til mykje fine tekstar og sitat på veggane kan ein også mellom …

Årskort Les meir »

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre