Pressemelding

Illustrasjonsbilete bok

Norsk språk er blitt ein truga art

Kronikk: Norsk språk er blitt ein truga art Illustrasjonsbilete/Unsplash 9 av 10 vitskaplege artiklar frå norske universitet og høgskular er på engelsk. Det er den største trugselen for norsk som samfunnsberande språk i framtida. Norske universitet og høgskular må ta større ansvar for norsk fagspråk. Utan at dei tilsette ved desse institusjonane brukar nynorsk og

Norsk språk er blitt ein truga art Read More »